MEA-adviesburo

MEA-adviesburo heeft vanaf haar oprichting in 1989 een rijke ervaring opgebouwd op het gebied van energiebesparing en duurzame energie (DE).

Vanaf 2014 zijn kontakten gelegd met diverse partijen in Duitsland om goedwerkende, regionale energiemodellen in beeld te krijgen waarbij de burgers zoveel mogelijk worden betrokken. Met deze kennis en ervaring kan de Nederlandse energietransitie naar 80 à 100% duurzame energie richting het jaar 2050 worden versneld.

Nederlandse dorpen, gemeenten, provincies en energieregio's kunnen bij het door MEA-adviesburo gerunde "Koördinatiepunt 100% Duurzame Energie Regio's" terecht voor strategische DE-visies en 100%DE-plannen, workshops en exkursies naar interessante burgerenergieprojekten.

Kontakten

MEA-adviesburo heeft momenteel vooral kontakt met:

Universiteit van Kassel, 100%EE-Regionen en het Technologiezentrum für Zukunftenergien Lichtenau op het gebied van de 100% verduurzaming van energieregio's in Duitsland, van technologische ontwikkelingen (energieopslag) en van sociale ontwikkelingen (gezamenlijke burgerparken)
De Fachhochschule te Münster en de Hanzehogeschool te Groningen met betrekking tot het zo kansrijk mogelijk opstellen van energiescans en DE-beleidsplannen, met name bedoeld voor de Nederlandse provincies.
De Energiewerkplaats Fryslân www.energiewerkplaats.frl met name op het gebied strategische dorpsvisies duurzame energie (DE) in Friesland
Meerdere regionale en lokale burgerorganisaties, gemeenten en provincies t.a.v. strategisch DE-beleid en het opzetten van kansrijke DE-projekten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over MEA-adviesburo
 
MEA-adviesburo is al rond 30 jaar bezig met het stimuleren en begeleiden van projekten op het gebied van milieu, energie en afval en heeft een grote ervaring opgedaan op het gebied van windenergie, zonne-energie, bodemwarmte/geothermie en biomassa. In de jaren '90 is MEA-adviesburo vooral betrokken geweest bij het opzetten van enkele tientallen windmolenprojekten bij agrarische bedrijven en dorpen, de begeleiding van een aantal (opschalings)windparken en de plaatsing van zonne-energiesystemen en warmtepompen, met name in Noord-Nederland. De aktiviteiten verleggen zich meer naar buurt- en regioprojekten waar de lokale bevolking, hun bedrijven en de betrokken gemeente zelf aan kunnen deelnemen. Het gaat hierbij veelal om een mix van duurzame energie(DE-)voorzieningen.

 

Op basis van milieutechnologische en sociale ontwikkelingen in binnen- en buitenland kan gewerkt worden aan de ontwikkeling van een strategisch en breed gedragen energietransitiepad, gericht op het behalen van een 100% duurzame energievoorziening voor het dorp, gemeente, provincie of regio. Informatie hierover kan men verkrijgen bij MEA-adviesburo en het pas ingestelde Koördinatiepunt 100% Duurzame Energie Regio's. Er kunnen info-avonden worden verzorgd voor provincies en gemeenten, burgers en bedrijven, financierders, netbeheerders, kennisinstellingen en overige relevante partijen.Het "Koördinatiepunt 100%DE-regio's" ondersteunt Nederlandse energieregio's.

 

Aan geïnteresseerde energieregio's, provincies en gemeenten wordt -op verzoek- informatie verstrekt betreffende:
  • De ontwikkelingen op gebied van energiebesparing en duurzame energie
  • Kansrijke energieplannen van enkele Duitse 100%DE-regio's als voorbeeld voor Nederlandse energieregio's
  • Het opstellen van Quickscans 100%DE en strategische 100%DE-regioplannen op basis van een landelijk uitgewerkte leidraad
  • De mogelijkheden voor regio's om op de Duits/Europese kaart te komen met 100%DE-regio's
  • Het organiseren van energie-exkursies naar interessante DE-projekten in binnen- en buitenland (voorbeeld Saerbeck en Lichtenau)
  • Noot: Aan burgers, dorpsbelangen en energiekoöperaties wordt gratis informatie gegeven

     
    Het duurzame energiepark van de gemeenschap te Saerbeck in Duitsland is een goed voorbeeld van een breed gedragen DE-projekt waar burgers en ondernemingen uit de gemeente aan kunnen deelnemen.