100%DE-regio's:

 
 

Door de ondertekening van de Parijse afspraken inzake de uitstoot van broeikasgassen (vnl. CO2) zullen ook de Nederlandse overheden hun verantwoordelijkheid moeten nemen om deze uitstoot zoveel mogelijk te beperken door in te zetten op energiebesparing en duurzame, hernieuwbare energie. Heel veel Duitse gemeenten en regio's hebben of maken plannen om in het jaar 2050 volledig over te zijn op een verduurzaamde energievoorziening: de zogenaamde 100%DE-regio's. Het model is hiertoe ontwikkeld door de Universiteit Kassel en de 100%EE-Regionen organisatie ook uit Kassel en slaat al goed aan bij ruim 150 Duitse regio's. Zie onderstaand overzicht uit de website www.100-ee.de
Overzicht van deelnemende Duitse 100%DE-regio's, aangestuurd door de 100%EE-Regionen organisatie te Kassel
 

Ook regio's in andere Europese landen hebben belangstelling getoond en hebben zich als startregio aangemeld bij de Kasselse organisatie. Voor Nederland heeft het "Ko÷rdinatiepunt 100% Duurzame Energie Regio's" het kontakt met deze Duitse instituten en kunnen ook Nederlandse energieregio's aan dit konsept deelnemen en eventueel op de Europese kaart met 100%DE-regio's worden geplaatst. De uitgangspunten zijn:

  • De betrokken gemeenten willen op energiegebied samenwerken in een energieregio
  • Deze energieregio wil zich aan de afspraken van Parijs houden en de verantwoordelijkheid hiervoor nemen
  • Deze energieregio kent de ambitie om in het jaar 2050 over te zijn op een 100%DE-huishouding
  • Deze energieregio wil een zo strategisch en kansrijk mogelijk 100%DE-plan uitwerken en daarbij de inwoners en bedrijven betrekken
  • Deze energieregio stelt handhavers aan die het energietransitiepad richting 2050 volgen en zo nodig bijstellen
  • Bij belangstelling kan deze energieregio zich aanmelden voor plaatsing op de Europese kaart met 100%DE-regio's. In dat geval wordt men jaarlijks uitgenodigd voor kennisuitwisseling en afstemming binnen de aangesloten regio's (fakultatief)
  •