De ondersteuningskosten voor een 100%DE-regio:

 
 
Men kan als potentiële 100% DE-regio kiezen voor drie mogelijkheden:

 

1) Een eerste ondersteuning door het landelijk koördinatiepunt voor 100%DE-regio's; de kosten hangen af van het aantal bestede uren en liggen op gemiddeld €60,- per uur, excl. BTW en reiskosten. Voor de onderdelen voorlichting, ondersteuning energiesessies en eerste indikaties DE-mogelijkheden wordt rekening gehouden met een gemiddelde tijdbesteding van ca. 100 à 150 uur per regio, afhankelijk van het aantal deelnemende gemeenten.

 

2) Via MEA-adviesburo kan men een strategisch en breed gedragen 100%DE-plan laten opstellen; zie bij "stappen" 1 t/m 5; kosten in overleg. Onderdelen kunnen zijn: het verzorgen van aanvullende informatie- en participatieavonden, het verzorgen van de Energiescan, het uitwerken en voordragen van een 100%DE-plan, het voorstel m.b.t. één of meerdere regionale klimaathandhavers, e.d.

 

3) Via het landelijke koördinatiepunt voor 100%-regio's kan men zich bij de Kasselse instellingen aanmelden voor een Europese 100%DE-startregio (stap 6) en mogelijk later voor een “volwaardige” Europese 100%DE-regio (stap 7)volgens UNI-Kassel-concept (stap 1 t/m 7); kosten in overleg.