MEA-adviesburo

MEA-adviesburo heeft vanaf haar oprichting in 1989 een rijke ervaring opgebouwd op het gebied van energiebesparing en duurzame energie (DE).

Vanaf 2014 zijn kontakten gelegd met diverse partijen in Duitsland om goedwerkende, regionale energiemodellen in beeld te krijgen waarbij de burgers zoveel mogelijk worden betrokken. Met deze kennis en ervaring kan de Nederlandse energietransitie naar 80 Ó 100% duurzame energie richting het jaar 2050 worden versneld.

Nederlandse dorpen, gemeenten, provincies en energieregio's kunnen bij het door MEA-adviesburo gerunde "Ko÷rdinatiepunt 100% Duurzame Energie Regio's" terecht voor strategische DE-visies en -plannen en exkursies naar interessante burgerenergieprojekten.

Kontakten

MEA-adviesburo heeft momenteel vooral kontakt met:

Universiteit van Kassel, 100%EE-Regionen en het Technologiezentrum fŘr Zukunftenergien Lichtenau op het gebied van de "vergroening" van energieregio's in Duitsland, van duurzame technologische ontwikkelingen (energieopslag) en de repowering van burgerwindparken
De Hanzehogeschool (EnTranCe) te Groningen met betrekking tot de invulling van energietransitiepaden en 100% duurzame energieplannen voor dorpen, gemeenten en regio's; hierbij zijn vooral energiemodellen uit Duitsland in beeld.
De Energiewerkplaats FryslÔn www.energiewerkplaats.frl met name op het gebied strategische dorpsvisies duurzame energie (DE) in Friesland
Meerdere regionale en lokale burgerorganisaties, gemeenten en provincies t.a.v. strategische DE-plannen en kansrijke DE-projekten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over MEA-adviesburo
 
MEA-adviesburo is al rond 30 jaar bezig met het stimuleren en begeleiden van projekten op het gebied van milieu, energie en afval en heeft een grote ervaring opgedaan op het gebied van windenergie, zonne-energie, bodemwarmte/geothermie en biomassa. In de jaren '90 is MEA-adviesburo vooral betrokken geweest bij het opzetten van enkele tientallen windmolenprojekten bij agrarische bedrijven en dorpen, de begeleiding van een aantal (opschalings)windparken en de plaatsing van zonne-energiesystemen en warmtepompen, met name in Noord-Nederland. De aktiviteiten verleggen zich meer naar buurt- en regioprojekten waar de lokale bevolking, hun bedrijven en de betrokken gemeente zelf aan kunnen deelnemen. Het gaat hierbij veelal om een mix van duurzame energie(DE-)voorzieningen.

 

Op basis van milieutechnologische en sociale ontwikkelingen in binnen- en buitenland kan gewerkt worden aan de ontwikkeling van een strategisch en breed gedragen energietransitiepad, gericht op het behalen van een 100% duurzame energievoorziening voor het dorp, gemeente, provincie of regio. Informatie hierover kan men verkrijgen bij MEA-adviesburo en het pas ingestelde Ko÷rdinatiepunt 100% Duurzame Energie Regio's. Er kunnen info-avonden worden verzorgd voor burgers en bedrijven, gemeenten, financierders, netbeheerders, kennisinstellingen en overige relevante partijen.Het "Ko÷rdinatiepunt 100% Duurzame Energie Regio's" verzorgt de informatieverstrekking richting ge´nteresseerde energieregio's.

 

Aan ge´nteresseerde energieregio's, provincies en gemeenten wordt gratis informatie verstrekt betreffende:
 • De ontwikkelingen op gebied van energiebesparing en duurzame energie
 • Kansrijke energieplannen van enkele Duitse 100%DE-regio's en voorbeeldprojekten
 • Het werken met richtwaarden op basis van een landelijk uitgewerkt model
 • Het organiseren van energie-exkursies met zoveel mogelijk ge´nteresseerde burgers en overheden
 • De mogelijkheden om op de Duits/Europese kaart te komen met 100%DE-regio's
 •  

   
  Ter ondersteuning van de ontwikkeling van 100%DE-regio's zal MEA-adviesburo met diverse ge´nteresseerde partijen groepsexkursies organiseren naar breed gedragen Duitse DE-projekten, waarbij dorpen en gemeenten aan deelnemen en waarbij de opgewekte energie zo efficiŰnt mogelijk wordt benut dan wel (tijdelijk) opgeslagen.  Het duurzame energiepark van de gemeenschap te Saerbeck in Duitsland is een goed voorbeeld van een breed gedragen DE-projekt waaraan burgers en ondernemingen uit de gemeente aan kunnen deelnemen.

   

   
  Noot: Ook in 2018 zullen enkele exkursies naar Duitsland worden georganiseerd voor groepen burgers, bedrijven, beleidsmensen en (milieu)studenten die belangstelling hebben voor de Duitse aanpak in 100%DE-regio's.