Onderzoek en berekeningen

 
MEA-adviesburo kan voor zowel partikulieren als voor MKB-bedrijven en (lagere) overheden/regio’s onderzoek verrichten en/of berekeningen uitvoeren op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Het gaat hierbij vooral om:
 
 • Het verrichten van kosten-batenanalyses (terugverdientijd en ekonomisch rendement)
 • Het bepalen van de CO2-uitstoot en het aangeven van reduktiemogelijkheden
 • Het onderzoeken van subsidie- en financieringsmogelijkheden
 • Het onderzoeken van de meest interessante deelnames/participaties (aandelen/obligaties) in een lokaal dan wel regionaal DE-projekt
 • Het onderzoeken van plaatsingsmogelijkheden voor DE-voorzieningen, zoals windparken, zonnevelden en biomassacentrales
 
MEA-adviesburo heeft het voornemen om in de periode 2018-2020 overheden en energieregio’s ondersteunen met de implementatie van modellen die grotendeels gebaseerd zijn op 100% DE-plannen van het Duitse energieregio's. Het gaat dan vooral om:
 
 • Het informeren van de geďnteresseerde overheden/ambtenaren, burgers en lokale bedrijven over dit Europees-Duitse IdE-energiemodel
 • Het berekenen van de CO2-uitstoot en de mogelijkheden om tot aan het jaar 2050 CO2-neutraal te worden
 • Het onderzoeken dan wel begeleiden van kansrijke DE-projekten in het onderzochte gebied, waarbij burgers en lokale bedrijven kunnen participeren en waarbij een overeen te komen deel van de winst de leefbaarheid van het gebied ten goede komt
 • Het berekenen van het mogelijk eigen aandeel aan duurzame energie tot aan het jaar 2050 (en evt. een aanvulling via andere wegen) en de samenwerkingsmogelijkheden binnen de beschouwde regio’s
 • Het verkrijgen van een onderschreven ambitie van het regionale bestuur om in het jaar 2050 tenminste 100% over te zijn gegaan op (lokale en regionale) duurzame energie
 • Het voorstellen van menskracht (handhavers) om het gekozen energietransitiepad te bewaken
 • Het aandragen van ideeën om in de beschouwde regio’s te komen tot DE-ikoonprojekten, die mogelijk in het Europese bestand kunnen worden opgenomen
 • Overige relevante stimulerende werkzaamheden om de beschouwde regio’s op de 100% DE-kaart voor Europese landen te krijgen
 • De tarieven liggen hierbij tussen € 50/uur (MBO) en €75/uur (HBO/akad), exkl. BTW